ქართული

ბრენდის კვლევა

ბრენდ-კონცეფციის ტესტირება (ლოგო, სლოგანი, ბრენდის ვიზუალური და აუდიო იდენტიფიკაცია და ა.შ.) ტარდება კომპლექსურად, რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდების გამოყენებით.

ბრენდ-კონცეფციის ელემენტების შეფასების მნიშვნელოვანი კრიტერიუმებია:

  • გამოხატავს „ბრენდის ბორბლის“ მნიშვნელოვან შემადგენლებს
  • შეესაბამება ბრენდის სახელს, მოდელს, ფასს
  • შეიცავს მომხმარებლების შესყიდვისადმი მოტივირების სტრიბუტულ და ღირებულებით კომპონენტებს
  • გავლენას ახდენს მარკტინგულ ამოცანაზე

 

შედეგი: 

პროდუქტისადმი მომხმარებლის ინტერესის ამაღლების მიზნით ბრენდ-კონცეფციის ელემენტების არჩევასა და კორექტირებასთან დაკავშირებული დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობა.

ARC - 2006 წლიდან თქვენს სამსახურში

ARC

გამოყენებითი კვლევების კომპანია (ARC) 2006 წელს დაარსდა საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) ბაზაზე 1996 წლიდან მომუშავე პროფესიონალ მკვლევართა მიერ. ARC – ეს არის პროფესიონალთა გუნდი, რომელშიც თეორიული ცოდნა შერწყმულია ბიზნესის, პოლიტიკის და სოციალურ სფეროებში მუშაობის შედეგად მიღებულ პრაქტიკულ გამოცდილებასთან. ARC -ის საქმიანობა ხანგრძლივ პერსპექტივაზეა გათვლილი. ამდენად, ჩვენ პროფესიულად ვუდგებით თითოეული ამოცანის გადაწყვეტას, რათა ჩვენი მომსახურებით საფუძველი ჩავუყაროთ გრძელვადიან თანამშრომლობას.

გაიგე მეტი

გამოცდილება და სანდოობა

ჩვენს მომსახურებას ორმოცდაათამდე ცნობილი კომპანია და ორგანიზაცია ენდობა, მათ შორის კი: