ქართული

პროდუქტის კვლევა და ტესტირება

პროდუქტების მარკეტინგული კვლევები ორიენტირებულია მომხმარებლის პროდუქტისადმი დამოკიდებულების კვლევაზე. ეს შეიძლება იყოს როგორც უკვე გაყიდვაში არსებული, ისე შემუშავების სტადიაზე, ცალკეული ელემენტების ფორმატში მყოფი პროდუქტი. ასეთი ელემენტებია გეწმო, არომატი, ფერი, გარეგნული სახე, შეფუთვა, დასახელება და ა.შ. კვლევა ტარდება ხარისხობრივი მეთოდების – ფოკუს-ჯგუფებისა და Hall-Test-ის საშუალებით.

 

შედეგი:

  • მოთხოვნადი ახალი პროდუქტის გაშვებასთან დაკავშირებული დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა
  • სამომხმარებლო ინტერესის გაზრდის მიზნით არსებული პროდუქტის ფორმატის კორექტირების შესაძლებლობა
Share

ARC - 2006 წლიდან თქვენს სამსახურში

ARC

გამოყენებითი კვლევების კომპანია (ARC) 2006 წელს დაარსდა საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) ბაზაზე 1996 წლიდან მომუშავე პროფესიონალ მკვლევართა მიერ. ARC – ეს არის პროფესიონალთა გუნდი, რომელშიც თეორიული ცოდნა შერწყმულია ბიზნესის, პოლიტიკის და სოციალურ სფეროებში მუშაობის შედეგად მიღებულ პრაქტიკულ გამოცდილებასთან. ARC -ის საქმიანობა ხანგრძლივ პერსპექტივაზეა გათვლილი. ამდენად, ჩვენ პროფესიულად ვუდგებით თითოეული ამოცანის გადაწყვეტას, რათა ჩვენი მომსახურებით საფუძველი ჩავუყაროთ გრძელვადიან თანამშრომლობას.

გაიგე მეტი

გამოცდილება და სანდოობა

ჩვენს მომსახურებას ორმოცდაათამდე ცნობილი კომპანია და ორგანიზაცია ენდობა, მათ შორის კი: