ქართული

რეკლამის ტესტირება

კვლევის დროს ხდება სამომხმარებლო შეფასების მიღება რეკლამის კონცეფციის ვარიანტების შესახებ სხვადასხვა კრიტერიუმების საფუძველზე, მაგ.:

  • ხელმისაწვდომობა
  • ესთეტიური მიმზიდველობა
  • უნიკალურობა
  • დამახსოვრებადობა
  • სავაჭრო კატეგორიისადმი შესაბამისობა
  • შესაბამისობა სავაჭრო ნიშნის იმიჯისადმი

სატესტო პროდუქტის / მასალის მიხედვით კვლევა ხორციელდება როგორც რაოდენობრივი (გამოკითხვა), ისე ხარისხობრივი (ფოკუს ჯგუფი, Hall-Test) მეთოდებით.

Share

ARC - 2006 წლიდან თქვენს სამსახურში

ARC

გამოყენებითი კვლევების კომპანია (ARC) 2006 წელს დაარსდა საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) ბაზაზე 1996 წლიდან მომუშავე პროფესიონალ მკვლევართა მიერ. ARC – ეს არის პროფესიონალთა გუნდი, რომელშიც თეორიული ცოდნა შერწყმულია ბიზნესის, პოლიტიკის და სოციალურ სფეროებში მუშაობის შედეგად მიღებულ პრაქტიკულ გამოცდილებასთან. ARC -ის საქმიანობა ხანგრძლივ პერსპექტივაზეა გათვლილი. ამდენად, ჩვენ პროფესიულად ვუდგებით თითოეული ამოცანის გადაწყვეტას, რათა ჩვენი მომსახურებით საფუძველი ჩავუყაროთ გრძელვადიან თანამშრომლობას.

გაიგე მეტი

გამოცდილება და სანდოობა

ჩვენს მომსახურებას ორმოცდაათამდე ცნობილი კომპანია და ორგანიზაცია ენდობა, მათ შორის კი: