ქართული

საჯარო დაწესებულებები

1. სსიპ „იუსტიციის უმაღლესი სკოლა“
2. შემოსავლების სამსახური (ფინანსთა სამინისტრო)
3. ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაცია
4. უზენაესი სასამართლო
5. სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური
6. თბილისის მერია
7. აღსრულების ეროვნული ბიურო
8. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი
9. სსიპ „მედიატორი“
10. განათლების აკრედიტაციისა ეროვნული ცენტრი
11. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი
12. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
13. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
14. ძველი თბილისის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი
15. რუსთავის მერია
16. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი
17. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

ARC - 2006 წლიდან თქვენს სამსახურში

ARC

გამოყენებითი კვლევების კომპანია (ARC) 2006 წელს დაარსდა საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) ბაზაზე 1996 წლიდან მომუშავე პროფესიონალ მკვლევართა მიერ. ARC – ეს არის პროფესიონალთა გუნდი, რომელშიც თეორიული ცოდნა შერწყმულია ბიზნესის, პოლიტიკის და სოციალურ სფეროებში მუშაობის შედეგად მიღებულ პრაქტიკულ გამოცდილებასთან. ARC -ის საქმიანობა ხანგრძლივ პერსპექტივაზეა გათვლილი. ამდენად, ჩვენ პროფესიულად ვუდგებით თითოეული ამოცანის გადაწყვეტას, რათა ჩვენი მომსახურებით საფუძველი ჩავუყაროთ გრძელვადიან თანამშრომლობას.

გაიგე მეტი

გამოცდილება და სანდოობა

ჩვენს მომსახურებას ორმოცდაათამდე ცნობილი კომპანია და ორგანიზაცია ენდობა, მათ შორის კი: