ქართული

სამომხმარებლო ქცევის კვლევა (U&A) Usage and Attitude

U&A მარკეტინგული კვლევა მიმართულია პროდუქტის შეძენისა და მოხმარების პროცესში სამომხმარებლო ქცევის მოდელის შესწავლაზე.  ეს რაოდენობრივი კვლევაა, რომელიც ტარდება მიზნობრივი მომხმარებლების მასობრივი გამოკითხვის გზით. კვლევის დროს ხდება შემდეგი პარამეტრების შესწავლა: მიზნობრივი ჯგუფის სოციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლები, პროდუქტის შეძენისა და მოხმარების სიხშირე და მოცულობა, შეძენის მოტივები, არჩევის კრიტერიუმები, პროდუქტისადმი ლოიალურობა, მოხმარების ბარიერები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის წყაროები.

 

შედეგი:

  • პროდუქტის მოხმარების მიმდინარე სურათი
  • ბაზარზე პროდუქტისა და სავაჭრო ნიშნის მიერ დაკავებული ადგილის იდენტიფიცირება

პოზიციონირების, ასორტიმენტულ და საკომუნიკაციო პოლიტიკასთან დაკავშირებული მარკეტინგული სტრატეგიის ფორმირება / ოპტიმიზირება

ARC - 2006 წლიდან თქვენს სამსახურში

ARC

გამოყენებითი კვლევების კომპანია (ARC) 2006 წელს დაარსდა საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) ბაზაზე 1996 წლიდან მომუშავე პროფესიონალ მკვლევართა მიერ. ARC – ეს არის პროფესიონალთა გუნდი, რომელშიც თეორიული ცოდნა შერწყმულია ბიზნესის, პოლიტიკის და სოციალურ სფეროებში მუშაობის შედეგად მიღებულ პრაქტიკულ გამოცდილებასთან. ARC -ის საქმიანობა ხანგრძლივ პერსპექტივაზეა გათვლილი. ამდენად, ჩვენ პროფესიულად ვუდგებით თითოეული ამოცანის გადაწყვეტას, რათა ჩვენი მომსახურებით საფუძველი ჩავუყაროთ გრძელვადიან თანამშრომლობას.

გაიგე მეტი

გამოცდილება და სანდოობა

ჩვენს მომსახურებას ორმოცდაათამდე ცნობილი კომპანია და ორგანიზაცია ენდობა, მათ შორის კი: